Obhájili jsme 4. titul Ekoškola!

Jelikož se Ekotým dost podílí na školním dění, jistě dobře víte, že naše škola má už dlouhá léta titul Ekoškola. Ten ale nestačí jenom získat. Po několika letech se musí také obnovovat formou jakési kontroly, auditu zodpovědných osob z pražského vzdělávacího centra Tereza, které posoudí naše pokroky, naší ekologickou činnost a plnění úkolů. Tuto obhajobu jsme provedli letos znovu před dvěma auditorkama, které nás navštívily 16. května.

Mezi nejnáročnější přípravy na audit patřila „rychlovýroba“ nového celoškolního Ekokodexu, neboť ten původní se odebral v rámci rekonstrukčních prací v naší škole do věčných lovišť. Říká se, že nejjednodušší cesta nemusí být tou nejlepší, a tak jsme si výrobu nového Ekokodexu opepřili. Nedělali jsme ho jednoduše např. Sepsáním pravidel na flip, ale lepili jsme jej z petlahví, jak se ostatně můžete přesvědčit v pergole. Stálo to spoustu nervů, ale na výsledek je radost se podívat (jen, prosíme, nesahat…) Během auditu musel umět každý člen ekotýmu vysvětlit, jakou zastává v Ekotýmu funkci a čím se tady vlastně zabýváme.V týdnu před auditem probíhala podrobná příprava na tuto pasáž auditu :). Během ní bylo také třeba obnovit plakáty s výsledky sběru, množstvím spotřebované energie a vody, zalít květiny, zkrátka dát vše „do pucu“. V den auditu se sešli všichni členové ekotýmu v učebně přírodopisu, kde pomohli připravit pohoštění pro paníauditorky. Návštěva přijela krátce po tom, takže se rovnou začalo s prohlídkou celé školy a školního areálu. Každý povídal o něčem, i když se spoustě moc nechtělo a dělali spíš němé bodyguardy – což ale nevadilo. Rozpovídali jsme se o každé prkotině i o velkých projektech. Možná to některé překvapí, protože výsledky naší práce potkávají dennodenně, ale všechny ty analýzy, záhony, hmyzí domky a to všechno se obvykle neobjevuje jen tak z vesmíru. Zpravidla to musí někdo udělat a když se nad každým pozastavíte, je to docela velký kus práce. Se kterou nám samozřejmě tu a tam pomáháte i vy, a tím pádem máte také svůj podíl na Ekoškole a náš dík. K naší radosti měly stejný názor i auditorky, nebo alespoň vypadaly nadšeně. Na konci auditu jsme si s nimi sedli a promluvili si o celé práci, ony k tomu řekly, co měly na srdci a celkově tam panovala příjemná atmosféra. Byl oceněn náš smysl pro tým a kolektivní spolupráci. Z naší strany auditorky zabodovaly přívětivostí a otevřeností. Na tento den padla hromada občerstvení a stálo nás to pot, čas a duševní rovnováhu, ale vše se vyplatilo; titul Ekoškola jsme úspěšně obhájili a slavnostní předání titulu proběhne 22. 6. v pražském Valdštějnském paláci. Ocenění ekotýmu zde.