Naši žáci pro obec

Žáci naší školy dostali příležitost se v letošním školním roce spolu se žáky dalších 11 vytipovaných škol z celé České republiky zapojit do projektu podpořeného z programu Erasmus+ s názvem „Mládež pro udržitelný život“. Projekt koordinuje Ekologické středisko Sever se sídlem v Horním Maršově. Jeho zástupci naši školu s nabídkou zapojit žáky do projektu oslovili již v závěru loňského školního roku. Vlastním smyslem celého projektu je zapojit mladé lidi do aktivního občanství. Projekt podporuje jejich přemýšlení o problémech a potřebách obce a umožňuje jim navrhovat, jakou by obec chtěli mít. Zároveň je učí komunikovat se zástupci místní samosprávy a se svými spoluobčany.

Samotným úkolem žáků v projektu pak je vytvoření vlastního návrhu proměny jimi vytipované části obce. Tuto proměnu budou moci navíc díky finanční podpoře až do výše 25000 Kč také zrealizovat. 17. října proběhlo v prostorách školy první tříhodinové setkání 25 členného týmu našich akčních žáků ze 6. až 9. třídy s externími lektory projektu. Ti jim pomohli nastartovat tipování problémových či zanedbaných míst naší obce a nasměrovali je k vytvoření svého vlastního konečného projektu. Žáci pracovali na setkání v několika skupinách a vznikly zajímavé nápady na proměny v naší obci jako například nápad na rekonstrukci nevzhledné autobusové zastávky pod školou, zkrášlení prostor vlakového nádraží, renovace hřiště u okálů nebo vybudování naučné stezky v okolí místní přehradní nádrže.. Do konce listopadu pak bude tým žáků pracovat na nelehkém úkolu, kterým bude vytvořit jednotný definitivní tzv. miniprojekt proměny v obci a vypracovat jeho finanční rozpočet. V polovině prosince svůj projekt představí na jednodenní konferenci v Hradci Králové a k samotné realizaci proměny dojde během prvního půlroku příštího kalendářního roku. Předpokladem úspěchu realizace celého projektu bude i spolupráce s naším obecním zastupitelstvem i celou veřejností. Žáci doufají, že získají k realizaci proměny v obci podporu a že konečnou proměnu celá široká veřejnost kladně ocení.