Naše obec

V rámci tématu „Naše obec“ navštívila druhá třída Obecní úřad v Povrlech a pana starostu. Děti se dozvěděly, co všechno obnáší povolání starosty. Než jsme návštěvu uskutečnili, předcházela tomu 14 denní příprava. A to máte – procházka obcí, beseda s rodiči, důkladné prostudování webových stránek obce, pročtení knih o Povrlech, studium map a leteckých snímků, nashromáždění fotografií a pohledů obce…

V kruhu si děti položily tři základní otázky, na kterých společně pracovaly.

1. Chválíme obec.

2. Nelíbí se nám – všímáme si.

3. Přejeme si, chybí nám tu.

Děti diskutovaly nad těmito problémy ve skupinách a svoje názory, přání a postřehy sepsaly na velký arch, který věnovaly panu starostovi. Byla jsem mile překvapena, jak děti umí formulovat svá přání, ale i požadavky. Jak si všímají života v obci. Jak jim vadí volné pobíhání psů. Jak umí chválit, ale i kárat. Na stránkách školy si můžete přečíst, jaká ožehavá témata děti řešily s panem starostou, který slíbil, že si sepsané postřehy uschová a bude odškrtávat, pokud bude nějaký bod splněn.

V rámci psaní děti napsaly panu starostovi dopis, kde zhodnotily návštěvu, připojily vzkazy. Zazněla i tato slova chvály:

„Děkujeme, že nasloucháte lidem.“

„Viděl jsem vás hrát fotbal v obci, jde vám to, jen tak dál.“

„Děkujeme za mapy a pohledy obce.“

„Jste hodný, že jste si udělal na nás čas.“

„Děkujeme za nové hřiště.“

„Potřebujeme opravit a doplnit hřiště na Sídlišti I.“

Chtěla bych poděkovat všem, kterým není lhostejné okolí Povrlů, zaměstnancům obce, dětem, ale i rodičům, kteří své děti vedou k tomu, že stojí za to v Povrlech žít.

Třídní učitelka 2. třídy Mgr. Kateřina Kubíčková a děti z 2. třídy.