Myslíme na druhé

Vánoční čas je čas rozdávání darů. Snažíme se obdarovat naše blízké a mnozí z nás myslí na rodiny v tíživé situaci, na lidi osamocené či nemocné anebo na opuštěná a zraněná zvířata. Tak je to i v naší škole. Ve spolupráci se školním parlamentem proběhlo několik charitativních sbírek. Již v listopadu byla vyhlášena sbírka pro fond SIDUS. Prodejem drobných předmětů jsme měli možnost přispět nemocným dětem. Částka, kterou jsme takto v naší škole získali činí 2 670 Kč. Kam tyto peníze putují najdete na stránkách organizace. Ve škole jsme též uspořádali sbírku pro kočky v nouzi.

Školu navštívil 16. 12. 2023 pan Čapek ze spolku Felici Cat, z. s. a pohovořil o činnosti, kterou vytvářejí. Je to péče o útulek, kde mají asi 150 koček, péče a krmení venkovních kočiček, koček bez domova, kterých je přibližně 200. Zajišťují jim i zdravotní péči včetně kastrace. Toto vše dělají dobrovolně a na své náklady a za pomoci různých sbírek a aukcí. Sbírka v naší škole, kterou si při své návštěvě převzal, jej potěšila i svou pestrostí. O spolku se můžete více dozvědět zde: www.felisicat.cz Tříkrálová sbírka organizovaná oblastní Charitou České republiky ukončila vánoční období. Proběhla ve dnech 9. – 10. ledna 2023. Koledníci se zpěvem prošli školní třídy a část Povrlů a sbírali do dvou kasiček. Jejich váha pěkně rostla. Nakonec jsme vybrali 5 318 Kč. A největší dík patří v této sbírce 1. stupni základní školy! DĚKUJEME!

Za školní parlament Michaela Randáková a Lia Jakesch