Měsíc matematiky

Únor a březen je ve znamení mnoha matematických soutěží a olympiád. Každoročně probíhá Matematická olympiáda, do které jsou letos zapojeni (dobrovolně) žáci 6. třídy (A. Šípová, J. Rajtorová, K. Bártlová), 7. třídy (M. Křivková) a 8. třídy (K. Kurendová). Tito žáci mají za úkol řešit obtížné matematické úlohy doma a v rámci pravidelných setkávání učitel úlohy opravuje a uděluje body.

Pokud žáci dokáží vyřešit všech šest úloh (zdůrazňuji, že jsou velmi obtížné), tak postupují do dalšího kola. Zatím se to podařilo dvěma z nich 🙂 Další oblíbenou soutěží je Matematický klokan, ve kterém mají žáci možnost změřit své matematické schopnosti mezi sebou a mezi dalšími žáky z celé ČR. Tato matematická „srovnávací“ soutěž je pro všechny ročníky. Koná se 18. březnaPythagoriáda je matematická soutěž, která má dvě kola. První je školní a druhé je okresní. Zde můžou žáci porovnat síly v rámci celého ústeckého kraje. Školní kolo se koná 30. března, okresní kolo 12. dubna v Ústí nad Labem. Pythagoriáda je určena žákům 6., 7. a 8. ročníků. Již podruhé jsme se přihlásili do soutěže Pangea. Pangea je další z řady matematických soutěží, které se řeší netradičně přes internet. V minulém roce jsme měli problém s pomalým připojením (na straně provozovatele serverů Pangea), tak doufám, že tyto technické problémy nebudou překážkou k tomu, aby se žáci umístili na těch nejvyšších příčkách. Školní kolo se koná hned po jarních prázdninách a zúčastní se ho žáci od 4. do 9. třídy. Kouzlo matematiky je skryté. Neváhejte a objevujte jej!