Měsíc čtenářů jsme završili návštěvou knihoven

Některým našim vášnivým čtenářům přestává školní knihovna stačit, a proto jsme si chtěli rozšířit své obzory dále. Rozhodli jsme se prozkoumat knihovny v našem okolí. Žáci 6. třídy navštívili knihovnu v Povrlech. Paní Hamplová jim vysvětlila vše potřebné. Kdy mohou knihovnu navštívit, co k tomu potřebují, jak knihy do knihovny získává, jakým způsobem jsou knihy řazeny, podle čeho je žáci najdou, a hlavně na jak dlouho si je mohou vypůjčit. Po získání všech důležitých informací si každý z žáků našel knihu, do které se na chvíli začetl, a pak nám o ní vyprávěl. Protože žáci 7. a 8. třídy již knihovnu v Povrlech znají, navštívili ji v loňském roce, rozhodli jsme se pro návštěvu knihovny v Děčíně.

Nikdo z nás v této knihovně doposud nebyl, což v nás probudilo o to větší zájem. Knihovna se nachází nedaleko nádraží, došli jsme k ní pomalou chůzí za 15 minut. Budova knihovny je vidět už z dálky. Je to takový architektonický skvost, který ční nad nábřežím. Ihned se nás ujala paní knihovnice, jež nám přiblížila historii budovy. Dále jsme se dozvěděli vše podstatné pro dětské oddělení, ve kterém pracuje. Žáci si opět vybrali knížky podle svého výběru a na chvíli se katapultovali do knihy. Poté nás čekala prohlídka celou budovou. Tu si žáci náležitě užili. Zavítali i do prostor, do nichž se čtenář běžně nedostane. Byli jsme v oddělení s učebnami, v oddělení pro dospělé, dokonce i v archívu a v kancelářích pracovníků knihovny. Knihovna na nás udělala opravdu dojem. Velice děkujeme oběma knihovnám za vřelý přístup a možnost nahlédnutí za oponu výpůjček. Moc si toho vážíme a těšíme se na další setkání v budoucnu.