Informace pro vycházející žáky 9. ročníku (resp. 5. ročníku), připravující se na jednotnou příjímací či školní přijímací zkoušku

Na základě rozhodnutí MŠMT se posunují termíny konání jednotných přijímacích zkoušekPro zájemce o studium na  čtyřletých oborech se budou konat 3. a 4. května a na víceletých gymnáziích 5. a 6. května (původní termíny 12 .a 13. duben, resp. 14. a 15. duben).

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky – zde

Informace k provozu školy od 1. března 2021

1. až 9. třída distanční výuka. Bližší informace vám zejména pro 1. a 2. třídy sdělí třídní učitelé.

Provoz školní jídelny nepřerušen. Výdej obědů u okénka vzadu u jídelny od 11.30 do 12.30. Obědy pro 1. a 2. třídu jsou automaticky odhlášeny. Pokud budete chtít pro své dítě oběd, je nutné objednat odběr obědů na sjzspovrly@volny.cz.

Podmínky pro čerpání krizového ošetřovného od 1. března 2021 – zde

Informace k provozu školy do konce roku 2020

Na základě usnesení vlády č. 1335 MŠMT stanovilo 21. a 22. prosinec jako volné dny. Žáci nejsou přítomni ve škole. V tyto dny není distanční vzdělávání, neposkytuje se školní stravování, ani není v provozu školní družina. Případné další změny organizace najdete na našich webových stránkách. Plné znění informace z MŠMT zde.

Informace k ošetřovnému v návaznosti na provoz škol

V oblasti školství dochází k postupnému uvolňování protiepidemických opatření. To má pochopitelně dopad i na postupné ukončování potřeby péče o děti, které doposud zůstávaly doma pod dohledem rodičů s nárokem na ošetřovné. Rodiče a jiné pečující osoby komunikují se školami a připravují se na návrat dětí k prezenční výuce. Připomínáme, co návrat k prezenční výuce znamená v okamžiku, kdy bylo na dítě pobíráno ošetřovné z důvodu uzavření školy či její části.

Celý dokument zde.

Oddělení komunikace ČSSZ

Informace k prezenční výuce od 30. listopadu

V pondělí 30. listopadu opět začíná prezenční výuka pro celý první stupeň a devátou třídu.

Od 30. 11. také začíná do školy chodit 7. třída, 6. a 8. třída mají nadále distanční výuku. Další týden (od 7. 12.) si formu výuky obrátí. 6. a 8. třída bude mít prezenční výuku a 7. třída bude mít výuku distanční.

Bližší informace vám poskytnou třídní učitelé v pátek.