Informace zákonným zástupcům vycházejících žáků 9. ročníku (resp. 5. ročníku) – Zápisové lístky uchazečů o střední vzdělání

Aktuálním opatřením MŠMT (ze dne 9. 3. 2021) se prodlužuje termín pro předání zápisového lístku základní školou zákonným zástupcům z 15. března 2021 na termín 6. dubna 2021.