Informace pro žáky a rodiče

Na základě usnesení vlády ČR je od 14. října do 1. listopadu škola uzavřena pro I. i II. stupeň.
Distanční výuka bude probíhat od 14. října do 23. října. Informaci poskytnou třídní učitelé přes školu on-line.
Výdej obědů je od 14. října do 1. listopadu zrušen a obědy jsou automaticky odhlášeny.

Informace k ošetřovnému jsou na stránkách MPSV – https://www.mpsv.cz/osetrovne

Pracovní listy nebo úkoly je možné si vyzvednout denně do 12hod v hale školy.