Informace pro žáky a rodiče 9. třídy

Vážení rodiče/zákonní zástupci a žáci,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Výuka bude probíhat každé pondělí, úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:20 hod. Je na rozhodnutí zákonného zástupce, zda žák bude docházet do školy.

Co jako zákonní zástupci musíte udělat:

přihlásit žáka nejlépe do 6. května prostřednictvím el. ŽK, nebo e-mailem zspovrly@volny.cz, nebo zprávou třídnímu učiteli, nebo telefonicky do kanceláře školy 731 495 483 – po 11. květnu nelze žáka do výuky přihlásit

vyplnit a podepsat čestné prohlášení  – toto prohlášení je nutné odevzdat při příchodu do školy 11. 5. (tiskopis lze vyzvednout po tel. domluvě ve škole)

omluvit každou absenci v den nepřítomnosti žáka ve škole (nejlépe před začátkem výuky – ŽK, telefonicky)

Organizace vzdělávacích aktivit

– výuka bude probíhat v pondělí, úterý a čtvrtek vždy od 9:00 do 12:20 hod.

– každý výukový den budou dva bloky:

Den

1. blok 9:00-10:30

přestávka 10:30-10:50

2. blok 10:50-12:20

Po

M

TU

Čj

Út

Aj

TU

M/Čj

Čt

Čj

TU

M

Provoz školy a hygienická opatření

– při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (rozestupy 2 m a rouška)

– před školou platí stejná obecná pravidla chování

– žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, vstup je umožněn POUZE žákům

– všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky

– každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

– žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy

– škola při zahájení výuky bude žáky o všem informovat

– obědy budou poskytovány nejdříve 25. května, budete včas informováni

Při podezření na možné příznaky COVID-19 u žáka

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.