Informace o provozu školy od 12. dubna 2021

Rozpis rotační výuky pro I. stupeň

– prezenční výuka od 12. 4. (do školy chodí): 1. třída, 2. B, 5. A

– distanční výuka od 12. 4. (výuka on-line): 2. A, 3. třída, 4. třída a 5. B

V dalším týdnu (tedy od 19. 4.) se výuka obrací.

Školní družina bude v provozu.

– ranní družina od 6,30, žáci vstupují hlavním vchodem, který se uzavírá v 7,15

– odpolední družina funguje v běžném režimu

Školní jídelna

– žáci na prezenční výuce jsou na obědy přihlášeni automaticky

– žáci na distanční výuce mohou odebírat obědy, ale zákonný zástupce je musí přihlásit na sjzspovrly@volny.cz

Testování

Před prezenční výukou bude probíhat testování v pondělí a ve čtvrtek (nebo první den docházky do školy) v kmenových třídách. U docházky do ranní ŠD se žák otestuje po příchodu do školy.

Odkaz na instruktážní video k samoodběru.

Více informací vám zašlou třídní učitelé, prosíme, abyste sledovali stránky školy, případně odkaz: https://testovani.edu.cz/