Informace k provozu školy do konce roku 2020

Na základě usnesení vlády č. 1335 MŠMT stanovilo 21. a 22. prosinec jako volné dny. Žáci nejsou přítomni ve škole. V tyto dny není distanční vzdělávání, neposkytuje se školní stravování, ani není v provozu školní družina. Případné další změny organizace najdete na našich webových stránkách. Plné znění informace z MŠMT zde.