Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Detailní informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 jsou zde.

Odkaz na žádost o přijetí do 1. třídy je zde.