Ekoškola

O Ekoškole

Ekoškola (Eco-Schools) je program mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education), v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadůúspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly (ekotým), vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit. Úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola. Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity.

 


Ekotým školy

Ekotým školy se skládá z žáků prvního i druhého stupně.

 


Dokumenty

zpráva o auditu programu Ekoškola (2017)
zpráva o auditu programu Ekoškola (2013)
archiv dokumentů 2007-2016
role členů ekotýmu 2017/18
akční plán ekoškoly 2017/18


schůze ekotýmu

 


plán činností

 


výsledky sběru, soutěží