Druháci se učili v terénu o vodě

Ve středu 2. května se sešli žáci 8. třídy se žáčky 2.A a 2.B na místní přehradě a to kvůli výukovému programu na téma voda, o které se druháci aktuálně učí. Na úvod se všichni účastníci zamýšleli nad významem vody v životě lidí a ti nejmladší si zahráli kamínkovou hru na déšť, kterou se snažili po dlouhém suchu déšť přivolat. Velkou pozornost vzbudil u dětí přizvaný rybář Čenda, který nejprve děti oťuknul, jak dobře poznají ryby z obrázků a pak jim ukázal předem vyloveného kapříka. Také zkoušel ulovit před zraky natěšených diváků pstruha, ale ti se nahozeným prutům vyhýbali.

Zato děti u hladiny spatřily zlaté karasy, kteří se odvážili připlout zbaštit kousky naházené housky. Osmáci si poté v rolích lektorů rozebrali skupinky svých mladších spolužáků a vybaveni náležitými potřebami se společně vydali plnit úkoly na téma život ve vodě a kolem ní – lovili a z klíčů určovali bezobratlé vodní brebery, zkoumali kvalitu přehradní vody, vyhledávali a zapisovali si jména rostlin na břehu přehrady.. Nakonec si všechny skupiny své objevy a nová poznání vzájemně sdílely. Počasí nám přálo a program se malým dětem moc líbil. Velké děti zhodnotily akci slovy: Nechtěl bych být učitelem.. 🙂