Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021

Vycházející žáci 9. ročníku (resp. zájemci o studium na víceletém gymnáziu z 5. ročníku) a jejich zákonní zástupci naleznou v následujících odkazem stručný přehled změn v přijímacím řízení, které v souvislosti s řešením mimořádné situace přinesl zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (ze dne 27. března 2020, č. 135/2020 Sb.).

Informace – přehled nejdůležitějších bodů a změn
přehledné schéma termínů (závislých na znovuotevření škol)

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Na základě opatření ministra MŠMT se bude konat zápis

  • bez osobní přítomnosti dětí ve škole
  • podáním žádosti o přijetí k povinné školní docházce k 16. 4. 2020

Žádost je možné podat následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (82mmgps)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  • běžným e-mailem bez el. podpisu – je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce podepsat ve škole
  • osobním podáním

Na základě Vaší žádosti bude dítěti přiděleno registrační číslo.

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých

  • u vchodu do základní školy
  • ve školní vitríně v obci
  • na webových stránkách školy

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 20. 4. 2020.
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít jednu první třídu tj. max. 30 žáků. Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2019. Přednostně budou přijímáni žáci, kteří mají místo trvalého pobytu v obci Povrly. Další informace v sekci „pro rodiče“.

Uzavření školy od 11. 3. 2020

Na základě mimořádného opatření vlády se od 11. 3. 2020 uzavírají všechna školská zařízení v ČR s výjimkou jeslí a mateřských školek na dobu neurčitou.

Sledujte webové stránky školy a elektronickou žákovskou knížku.

Obědy ve školní jídelně jsou automaticky odhlášeny od 11. března 2020.