Základní informace pro žáky a rodiče k zahájení školního roku 2021/22

– Nástup žáků do školy se koná 1. září. Boční vchody se pro všechny otevírají v 7:40.
– Ve společných prostorách se musí nosit roušky nebo respirátory (dle nařízení vlády).
– V prostorách ve třídě se roušky nebo respirátory nosit nemusí za podmínky, pokud se žák nechá testovat.
– Testování bude probíhat ve škole 1., 6. a 9. září.
– Testování v prvních třídách bude probíhat 2., 6. a 9. září.
– Pokud se žák nenechá testovat, bude muset nosit roušku či respirátor i ve třídě (dle nařízení vlády).
– 1. září (středa) bude jen první vyučovací hodina, pak jdou žáci domů.
– 2. a 3. září budou jen první 4 vyučovací hodiny.
– Od dalšího týdne se učí dle rozvrhu.
– Obědy lze přihlašovat tak, jak jste zvyklí. (1. září se už vaří a obědy jsou vydávány od 11hod.).
– Další informace vám předají třídní učitelé na třídních schůzkách.

Informace k provozu školy od 24. května 2021

I. a II. stupeň – prezenční výuka

Testování před výukou bude nadále probíhat v pondělí v kmenových třídách, nebo první den docházky do školy u paní ekonomky.

Vstup do školy bočními vchody:

2. AB – 7.40, 1. tř. a 5. B – 7.50

3. a 4. tř. – 7.40, 5. A – 7.50

II. st. – 7.40

Více informací vám zašlou třídní učitelé, prosíme, abyste sledovali stránky školy.

 

Informace k provozu školy od 17. května 2021

I. stupeň – prezenční výuka všech tříd

Testování před výukou bude nadále probíhat v pondělí v kmenových třídách, nebo první den docházky do školy u paní ekonomky.

II. stupeň – rotační způsob

prezenční výuka od 17. 5. (do školy chodí): 7. a 9. třída
– distanční výuka od 17. 5. (výuka on-line): 6. a 8. třída

Testování před prezenční výukou bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek v kmenových třídách, nebo první den docházky do školy u paní ekonomky.

Více informací vám zašlou třídní učitelé, prosíme, abyste sledovali stránky školy.

Školní jídelna

– žáci na prezenční výuce jsou na obědy přihlášeni automaticky
– žáci na distanční výuce mohou odebírat obědy, ale zákonný zástupce je musí přihlásit na sjzspovrly@volny.cz

Informace o provozu školy pro žáky II. stupně od 10. května 2021

Rozpis rotační výuky pro II. stupeň

prezenční výuka od 10. 5. (do školy chodí): 6. a 8. třída
distanční výuka od 10. 5. (výuka on-line): 7. a 9. třída

V dalším týdnu (tedy od 17. 5.) se výuka obrací.

Testování

Před prezenční výukou bude probíhat testování v pondělí a ve čtvrtek (nebo první den docházky do školy u paní ekonomky) v kmenových třídách. Více informací vám zašlou třídní učitelé, prosíme, abyste sledovali stránky školy, případně odkaz: https://testovani.edu.cz/

Školní jídelna

žáci na prezenční výuce jsou na obědy přihlášeni automaticky
žáci na distanční výuce mohou odebírat obědy, ale zákonný zástupce je musí přihlásit na sjzspovrly@volny.cz

Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 – Mimořádné opatření MZ ČR

Účast na jednotné či školní přijímací zkoušce pro žáka 5. a 9. ročníku je podmíněna dokladem o negativním výsledku testování, provedeného v posledních 7 dnech před termínem konání zkoušky. Termíny testování na naší škole jsou :

I. termín : 30. duben 2021 – 8:30
II. termín : 7. květen 2021 – 8:30

Žádost o testování zašle zákonný zástupce předem na email zspovrly@volny.cz.
Zájemci se shromáždí v daném termínu před hlavním vchodem školy.

Informace o provozu školy od 12. dubna 2021

Rozpis rotační výuky pro I. stupeň

– prezenční výuka od 12. 4. (do školy chodí): 1. třída, 2. B, 5. A

– distanční výuka od 12. 4. (výuka on-line): 2. A, 3. třída, 4. třída a 5. B

V dalším týdnu (tedy od 19. 4.) se výuka obrací.

Školní družina bude v provozu.

– ranní družina od 6,30, žáci vstupují hlavním vchodem, který se uzavírá v 7,15

– odpolední družina funguje v běžném režimu

Školní jídelna

– žáci na prezenční výuce jsou na obědy přihlášeni automaticky

– žáci na distanční výuce mohou odebírat obědy, ale zákonný zástupce je musí přihlásit na sjzspovrly@volny.cz

Testování

Před prezenční výukou bude probíhat testování v pondělí a ve čtvrtek (nebo první den docházky do školy) v kmenových třídách. U docházky do ranní ŠD se žák otestuje po příchodu do školy.

Odkaz na instruktážní video k samoodběru.

Více informací vám zašlou třídní učitelé, prosíme, abyste sledovali stránky školy, případně odkaz: https://testovani.edu.cz/