Den boje proti rakovině

Ve středu 15. května 2024 se žákovský parlament zúčastnil sbírky Den boje proti rakovině. Den proti rakovině je sbírka, kde si každý, kdo chce pomoci, zakoupí kytičku a tím přispěje na léčbu rakoviny. Každým rokem je to na jiný typ, letos to bylo na rakovinu prsou. Žáci parlamentu začali chodit v 9:00 po škole a školce, další skupina šla po obci a ta poslední navštívila obecní úřad, poštu a vybírala i dále po obci. Žáci měli na sobě žlutá trička a s sebou nosili kytičky, které tento rok měly růžovou stužku, dále letáčky a tašku, která byla na příspěvky. Po skončení této akce se peníze poštou zaslaly do nadace, která tuto akci pořádá. Žákovský parlament děkuje za přispění této akci a doufáme, že vybrané peníze pomohou lidem, kteří touto nemocí trpí.