1. místo v republice

Každoročně (už od roku 2001) vyhlašuje Nadační fond Josefa Luxe soutěž pro základní a střední školy s názvem Program podpory Etické výchovy. Každoročně se naše škola zapojuje do tohoto programu, kam se přihlašují školy, kde je zaveden předmět etická výchova, kde je etická výchova prokazatelně systematicky a strukturovaně provázaná s ostatnimi předměty a projekty školy. Snažíme se stále hledat nové cesty k naplňování etických témat tak, aby byly pro děti a žáky blízké, srozumitelné a zábavné.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo letos 11. listopadu 2019 v Senátu PČR v Praze pod záštitou poslance M. Výborného a europoslankyně M Šojdrové. Naše škola získala opět 1. místo. Je to ocenění práce všech zaměstnanců, žáků a dětí, kteří vytvářejí dobré klima školy, organizují akce na podporu druhých, pomáhají životnímu prostředí a jsou nedílnou součástí života obce. Děkuji.

V. Slezáčková

Rozloučím se citátem Jodi Picoult: “Věřím v lidi, v jejich sílu a pomoc, kterou jsou schopni poskytnout jeden druhému, v lidi, kteří touží spolupracovat, ne se hašteřit. Věřím, že výjimečné věci vždycky překryjí ty obyčejné. Věřím, že pokud má člověk v co doufat – i kdyby to byl jen lepší zítřek -, je to ta nejsilnější droga na této planetě.”