Prvňáci v Českém Švýcarsku


V pátek, 10. května jsme se společně s oběma prvními třídami vydali do míst Národního parku České Švýcarsko, kde téměř před dvěma lety vypukl nejrozsáhlejší požár v novodobé historii Česka. Autobusem z Děčína jsme se dostali do rekreační osady Mezní Louka a pak už pokračovali po svých Mlýnskou stezkou, která je jednou z páteřních tras a propojuje Mezní louku s Pravčickou bránou.

Čtěte více

Zážitková pedagogika v boji proti alkoholismu

Dnes nás ve škole navštívila odbornice z protialkoholní léčebny a pomohla nám nahlédnout pod pokličku závislosti na alkoholu a jeho dopadu na zdraví člověka. Formou zážitkové pedagogiky si žáci osmého a devátého ročníku vyzkoušeli různé zdravotní následky alkoholismu. Za pomoci polyneuropatických ponožek a rukavic si vyzkoušeli projít pomyslnou cestu životem. Mohli si zkusit, jak procházející sousto a běžné lidské aktivity působí na jícnové varixy. Představili si, jak může absence potních a mazových žláz zkomplikovat společenský život a prohlédli si odstrašující fotografie celé řady průvodních nemocí. Přednáška byla opravdu zajímavá, místy pro silné povahy a moc ji doporučujeme. Velice děkujeme za přínosné informace.

Prvňáci v Praze – ZOO

Ve čtvrtek 2.5.2024 jsme navštívili ZOO v Praze. Na tento výlet jsme se předem nachystali. Před výjezdem jsme ve škole pracovali s mapou areálu ZOO, třídili jsme živočichy podle společných znaků do skupin, vyhledávali jsme v encyklopedii informace o jednotlivých živočišných druzích a popisovali je. Také jsme si povídali o dopravních prostředcích, kterými budeme cestovat, jízdním řádu a zopakovali jsme čas.

Čtěte více

Slam Poetry exhibice

Třídy 8. A a 8. B se v rámci výuky poezie vydaly 25. 4. 2024 do Městské knihovny Děčín zhlédnout program věnovaný specifické oblasti tohoto literárního druhu, kterou je slam poetry. Před jejich zraky vystoupili celkem čtyři mladí umělci a více než hodinu nás bavili svou autorskou tvorbou. Někteří z žáků potom v roli porotců jejich výstupy bodově hodnotili a stanovili tak vítěze tohoto klání. Žáci celou akci hodnotili velice pozitivně, básníci je oslovili, některé dokonce ohromili svými schopnostmi.

Čarodějnické učení a čarodějnická centra

Rádi bychom vás informovali o průběhu projektu „Čarodějnické učení a čarodějnická centra“, který jsme realizovali společně s 6. třídou. Projekt měl za cíl přiblížit dětem svět čarodějnic, rozvíjet jejich kreativitu a fantazii, a zároveň posílit spolupráci mezi třídami. V rámci projektu jsme společně s 6. třídou připravili interaktivní čarodějnickou stezku za pokladem, na které se naši žáci mohli zapojit do různých činností a her. Celý text zde.

Šesťáci a počasí – exkurze na hydrometeorologické stanici Ústí nad Labem – Kočkov

Dne 30. dubna 2024 se žáci 6. třídy vydali na exkurzi na hydrometeorologickou stanici Ústí nad Labem, Kočkov. Cílem exkurze bylo seznámit se s prací meteorologů a s metodami měření meteorologických prvků. Pracovník stanice nás nejdříve seznámil s důležitostí meteorologických informací pro různá odvětví lidské činnosti. Poté nás provedl po stanici a na venkovní části stanice šesťáky seznámil s různými měřicími přístroji, které se používají k měření teploty, vlhkosti vzduchu, tlaku vzduchu, srážek, větru a dalších meteorologických prvků.

Čtěte více

DRAČÍ LODĚ ve Vaňově

V pátek 26. 4. se naše škola premiérově účastnila závodu Dračích lodí. Na úvod několik obecných informací. Posádku tvoří 20 pádlařů, jedna bubenice (ta udává tempo pádlování) a kormidelník (toho přiděluje pořadatel). Trať je dlouhá 200 m. Nejprve se jedou kvalifikační rozjížďky, a pak se lodě podle časů rozřadí do jízd o celkové umístění.

Čtěte více