Společná akademie ZŠ a MŠ Povrly a MŠ Dráček


Ve čtvrtek 27. 6. 2024 se v naší obci konala nezapomenutelná událost – společná akademie ZŠ a MŠ Povrly a MŠ Dráček! V průběhu večera děti, často i se svými učitelkami či učiteli, předvedly svá taneční, hudební i jiná vystoupení a scénky, na kterých pracovaly spolu se svou třídou nebo zájmovým útvarem. Děti se snažily ze všech sil, a bylo tak povzbudivé a často i dojemné sledovat jejich odvahu a energii, kterou do vystoupení vložily. Snad budou takové akce i nadále rozvíjet talent a kreativitu našich dětí. Děkujeme všem pedagogům a žákům za jejich odvedenou práci a stejně tak i všem přítomným za podporu, laskavost a skvělou atmosféru, kterou v sále společně vytvořili.

Dnes se opět závodilo v rámci Olympijského dne

Slunce pražilo a pálilo, ale mladým závodníkům to nijak nevadilo. Předvedli vynikající běhy, skoky, hody a patří jim poděkování za skvělé výkony. Nejlepší závodníci obdrželi poháry. Ale všeobecně panovala přátelská atmosféra, přesně v duchu odkazu zakladatele novodobých olympijských her Pierra de Coubertina: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. A to se nám podařilo. Tak zase za rok. Díky všem.

Pasování prvňáčků na čtenáře


Pasování prvňáčků na čtenáře je slavnostním zakončením prvního školního roku v životě malých školáků. Před samotným pasováním musí děti prokázat, že se za první rok ve škole se naučily řádně číst. Okamžik podtrhuje obvykle přítomnost krále či rytíře, který děti pasuje na čtenáře. A jako odměnu za úspěšné absolvování čtenářské dovednosti “Už jsem čtenář” dostávají děti knížku. Je to milý způsob, jak podpořit zájem o četbu u nejmladších.

Čtěte více

Získali jsme mezinárodní certifikaci Zelené cesty programu Ekoškola

Včerejší den byl pro naši školu slavnostní. Vybraní zástupci školního Ekotýmu se vydali na Slavnostní oceňování na Staroměstskou radnici. Na předávání jsme se setkali s představiteli Sdružení Tereza, ministrem životního prostředí a dalšími vysoce postavenými zástupci. Na slavnosti jsme se potkali i se ZŠ Štětí, která u nás byla před lety na návštěvě. K úspěchu při obhajobě titulu jsme si vzájemně pogratulovali. Akce se vydařila. Těšíme se na další roky s Ekoškolou.

video : proslov ministra životního prostředí

stránky Ekoškola POVRLY

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků


Ve čtvrtek 13. 6. 2024 se uskutečnila třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Už tradičně jsou pro rodiče na této schůzce připravena centra aktivit programu Začít spolu. Před rodiče byly postaveny úkoly, hry a aktivity, které budeme připravovat do výuky dětí. V českém jazyce – písmenkách, se seznámili s hrou běhavka, v matematice si vyzkoušeli práci s robotickými edukativními hračkami, v ateliéru pracovali na přípravě pohoštění pro celou skupinu a v objevech poznávali ovoce a zeleninu. Kdo chtěl, vyzkoušel si i třídní interaktivní tabuli. Společně jsme strávili vcelku veselé odpoledne a já věřím, že v podobném veselém duchu budou probíhat i všechny další třídní schůzky.