Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2018/2019

 

termíny přijímacího řízení na SŠ

  • Do 30. 11. 2017 odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou.
  • Do 15. 3. 2018 předají vycházející žáci vyplněné přihlášky na SŠ ke kontrole výchovné poradkyni (VP).
  • Do 28. 2. 2018 si zákonní zástupci vyzvednou zápisový lístek.
  • Do 1. 3. 2018 zákonní zástupci žáků odevzdají přihlášky do zvolených škol (osobně nebo poštou).


Termíny jednotných zkoušek (pro obory s maturitní zkouškou) :

  • 1. termín – 12. 4. 2018 (náhradní termín 10. 5. 2018)
  • 2. termín – 16. 4. 2018 (náhradní termín 11. 5. 2018)


Termíny jednotných zkoušek pro víceletá gymnázia:

  • 1. termín – 13. 4. 2018 (náhradní termín 10. 5. 2018)
  • 2. termín – 17. 4. 2018 (náhradní termín 11. 5. 2018)

 

Do deseti pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení žák odevzdá zápisový lístek na ředitelství vybrané školy, na kterou byl v rámci přijímacího řízení přijat.Dokumenty

Užitečné odkazy


Testy k volbě povolání a příprava na přijímací zkoušky


Informace o profesích