Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020

termíny přijímacího řízení na SŠ

 • Do 30. 11. 2018 odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou.
 • Do 22. 2. 2019 předají vycházející žáci vyplněné přihlášky na SŠ ke kontrole výchovné poradkyni (VP).
 • Do 28. 2. 2019 si zákonní zástupci vyzvednou zápisový lístek.
 • Do 1. 3. 2019 zákonní zástupci žáků odevzdají přihlášky do zvolených škol (osobně nebo poštou).


Termíny jednotných zkoušek (pro obory s maturitní zkouškou):

 • 1. termín – 12. 4. 2019 (náhradní termín 13. 4. 2019)
 • 2. termín – 15. 4. 2019 (náhradní termín 14. 4. 2019)


Termíny jednotných zkoušek pro víceletá gymnázia:

 • 1. termín – 16. 4. 2019 (náhradní termín 13. 4. 2019)
 • 2. termín – 17. 4. 2019 (náhradní termín 14. 4. 2019)


Termíny přijímacích zkoušek pro obory se závěrečnou zkouškou, výučním listem:

 • Od 22. 4. do 30. 4. 2019

Termíny talentové zkoušky do oborů skupiny Umění a užitné umění:

 • Od 2. 1. do 15. 1. 2019

Termíny talentové zkoušky do oborů vzdělávání v konzervatoři:

 • Od 15. 1. do 31. 1. 2019

Do deseti pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení žák odevzdá zápisový lístek na ředitelství vybrané školy, na kterou byl v rámci přijímacího řízení přijat.Dokumenty

Užitečné odkazy


Testy k volbě povolání a příprava na přijímací zkoušky


Informace o profesích