Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021

termíny přijímacího řízení na SŠ

  • Do 2. 12. 2019 odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou.
  • Do 21. 2. 2020 předají vycházející žáci vyplněné přihlášky na SŠ ke kontrole výchovné poradkyni (VP).
  • Do 1. 3. 2020 (resp. 28. 2. 2020) zákonní zástupci žáků odevzdají přihlášky do zvolených škol (osobně nebo poštou).


Termíny jednotných zkoušek (pro obory s maturitní zkouškou):

  • 1. termín – úterý 14. 4. 2020 (náhradní termín 13. 5. 2020)
  • 2. termín – středa 15. 4. 2020 (náhradní termín 14. 5. 2020)


Termíny jednotných zkoušek pro víceletá gymnázia:

  • 1. termín – čtvrtek 16. 4. 2020 (náhradní termín 13. 5. 2020)
  • 2. termín – pátek 17. 4. 2020 (náhradní termín 14. 5. 2020)


Termíny přijímacích zkoušek pro obory se závěrečnou zkouškou, výučním listem:

  • Od 22. 4. do 30. 4. 2020

Termíny talentové zkoušky do oborů skupiny Umění a užitné umění:

  • Od 2. 1. do 15. 1. 2020

Termíny talentové zkoušky do oborů vzdělávání v konzervatoři:

  • Od 15. 1. do 31. 1. 2020

Do deseti pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení žák odevzdá zápisový lístek na ředitelství vybrané školy, na kterou byl v rámci přijímacího řízení přijat.Dokumenty

Užitečné odkazy


Testy k volbě povolání a příprava na přijímací zkoušky


Informace o profesích