Prevence a poradenství

 

školní metodik prevence (ŠMP)
Mgr. Ladislav Kovář
kovar@zspovrly.cz

výchovná poradkyně (VP)
Mgr. Eva Hájková
hajkova@zspovrly.cz

 

 • Vykonáváme činnosti poradenské, koordinační, informační a metodické.
 • Pomáháme žákům a rodičům k řešení vzdělávacích a výchovných problémů.
 • Pomáháme učitelům k řešení vzdělávacích a výchovných problémů.
 • Kariérové poradenství (volba SŠ, povolání).
 • Navrhujeme a realizujeme preventivní aktivity.
 • Spolupracujeme s dalšími institucemi (PPP, OSPOD, Policie,…)

konzultační hodiny

 • Každé pondělí od 14 do 16 hod.
 • Jiný termín po telefonické domluvě. V naléhavých situacích ihned.
 • Ke sjednání schůzky či jakéhokoliv dotazu můžete využít komunikaci přes email.

dokumenty


kontakty

 • Linka bezpečí dětí a mládeže: 116 111
 • Centrum krizové intervence o.s. Spirála: 472 743 835
 • Krizová linka pomoci: 475 603 390
 • Pedagogicko psychologická poradna (PPP) Ústí nad Labem: 475 532 803
 • Linka pro ženy a dívky: 603 210 999
 • Nenech to být (šikana): www.nntb.cz