personál

Pedagogičtí pracovníci školy

 

Mgr. Věra Slezáčková Ředitelka školy
Mgr. Tomáš Skála Statutární zástupce ředitelky školy
Bc. Kateřina Trsková Zástupkyně ředitelky pro MŠ
Mgr. Eva Hájková Výchovný poradce (VP)
Mgr. Ladislav Kovář Školní metodik prevence (ŠMP)
Mgr. Tomáš Skála Koordinátor pro informační a komunikační technologie (ICT)

 

Mgr. Kateřina Kubíčková 1. třída
Mgr. Ivona Hamplová 2. třída
Mgr. Anna Černohlávková 3. A
Mgr. Klára Dobošová 3. B
Mgr. Barbora Žáčková 4. třída
Mgr. Michal Bűrgermeister 5. třída
Mgr. Markéta Kopicová 6. třída
Mgr. Jakub Hacko 7. třída
Mgr. Štěpán Hauzner 8. třída
Mgr. Ladislav Kovář 9. třída
Mgr. Jaroslava Najmonová bez třídnictví
Mgr. Eva Hájková bez třídnictví
Bc. Markéta Strnadová bez třídnictví
Mgr. Tereza Mladá bez třídnictví
Pavlína Janichová asistentka pedagoga
Adéla Milfaitová asistentka pedagoga
Mgr. Michaela Randáková asistentka pedagoga
Tereza Rotschová asistentka pedagoga
Adéla Sojková asistentka pedagoga
Bc. Daniela Vejvodová asistentka pedagoga
Miroslav Plechata asistent pedagoga
Marie Skřivanová asistentka pedagoga
Bc. Kateřina Trsková Učitelka MŠ
Natálie Žáčková Učitelka MŠ
Hana Dejová Učitelka MŠ
Bc. Veronika Plachtová Učitelka MŠ
Olga Jirků asistent pedagoga

 

Alice Nováková Vychovatelka ŠD
Bc. Karla Suková Vychovatelka ŠD

 

Správní zaměstnanci školy

 

Alena Lachmanová Ekonomka, hospodářka, sekretářka
Miroslav Siruček Školník
Miloš Mareš Školník
Šárka Hollerová Domovnice – uklízečka MŠ
Zdeňka Fojtíková Uklízečka ZŠ
Jana Kačenková Uklízečka ZŠ
Olga Riedlová Uklízečka ZŠ
Jana Marešová Vedoucí školní jídelny
Jana Polanská Kuchařka
Jana Smoleňáková Kuchařka
Václava Utišilová Kuchařka
Mgr. Ladislav Kovář Administrátor webových  stránek

pozn. zaměstnanci školy mají email ve tvaru [prijmeni]@zspovrly.cz, bez háčků a čárek