zaměstanci

Mgr. Věra Slezáčková Ředitelka školy
Mgr. Tomáš Skála Statutární zástupce ředitelky školy
Bc. Kateřina Trsková Zástupkyně ředitelky pro MŠ
Mgr. Eva Hájková Výchovný poradce (VP)
Mgr. Ladislav Kovář Školní metodik prevence (ŠMP)
Mgr. Tomáš Skála Koordinátor pro informační a komunikační technologie (ICT)

 

Mgr. Michal Bürgermeister 1. A
Mgr. Michaela Randáková 1. B
Mgr. Kateřina Kubíčková 2. třída
Mgr. Ivona Hamplová 3. třída
Mgr. Anna Černohlávková 4. A
Mgr. Klára Dobošová 4. B
Mgr. Barbora Žáčková 5. třída
Mgr. Eva Hájková 6. třída
Mgr. Markéta Kopicová 7. třída
Mgr. Jakub Hacko 8. třída
Mgr. Štěpán Hauzner 9. třída
Mgr. Nikola Müllerová bez třídnictví
Mgr. Ladislav Kovář bez třídnictví
Bc. Markéta Strnadová bez třídnictví
Pavlína Janichová asistentka pedagoga
Dita Popelková asistentka pedagoga
Adéla Sojková asistentka pedagoga
Bc. Daniela Vejvodová asistentka pedagoga
Miroslav Plechata asistent pedagoga
Bc. Kateřina Trsková Učitelka MŠ
Jan Oldřich Červenka Učitel MŠ
Hana Dejová Učitelka MŠ
Bc. Veronika Plachtová Učitelka MŠ
Olga Jirků asistent pedagoga

 

Alice Nováková Vychovatelka ŠD
Bc. Karla Suková Vychovatelka ŠD

 

Správní zaměstnanci školy

 

Alena Lachmanová Ekonomka, hospodářka, sekretářka
Mgr. Ladislav Kovář Administrátor webových stránek
Miloš Mareš Školník
Šárka Hollerová Domovnice – uklízečka MŠ
Zdeňka Fojtíková Uklízečka ZŠ
Jana Kačenková Uklízečka ZŠ
Olga Riedlová Uklízečka ZŠ
Jana Marešová Vedoucí školní jídelny
Jana Polanská Kuchařka
Jana Smoleňáková Kuchařka
Václava Utišilová Kuchařka

pozn. zaměstnanci školy mají email ve tvaru [prijmeni]@zspovrly.cz, bez háčků a čárek