personál

Pedagogičtí pracovníci školy

 

Mgr. Jaroslava Najmonová Ředitelka školy
Mgr. Věra Slezáčková Statutární zástupkyně ředitelky školy
Bc. Kateřina Trsková Zástupkyně ředitelky pro MŠ
Mgr. Eva Hájková Výchovný poradce (VP)
Mgr. Ladislav Kovář Školní metodik prevence (ŠMP)
Mgr. Tomáš Skála Koordinátor pro informační a komunikační technologie (ICT)
Mgr. Hana Vaněčková Koordinátorka pro environmentální vzdělávání a osvětu (EVVO)

 

Mgr. Ivona Hamplová 1. třída
Mgr. Anna Černohlávková 2. A
Mgr. Klára Dobošová 2. B
Mgr. Barbora Žáčková 3. A
Mgr. Michal Bűrgermeister 3. B
Mgr. Kateřina Pavlíková 4. třída
Mgr. Kateřina Kubíčková 5. třída
Mgr. Jakub Hacko 6. třída
Mgr. Štěpán Hauzner 7. třída
Mgr. Ladislav Kovář 8. třída
Mgr. Tomáš Skála 9. třída
Tereza Rotschová Asistentka pedagoga
Bc. Daniela Vejvodová Asistentka pedagoga
Mgr. Michaela Randáková Asistentka pedagoga
Adéla Sojková Asistentka pedagoga
Miroslav Plechata Asistent pedagoga
Bc. Markéta Strnadová Asistentka pedagoga
Pavlína Janichová Asistentka pedagoga
Adéla Milfaitová Asistentka pedagoga
Mgr. Markéta Kopicová bez třídnictví
Mgr. Eva Hájková bez třídnictví
Mgr. Hana Vaněčková bez třídnictví

 

Bc. Kateřina Trsková Učitelka MŠ
Natálie Žáčková Učitelka MŠ
Hana Dejová Učitelka MŠ
Bc. Veronika Plachtová Učitelka MŠ
Olga Jirků Školní asistent v MŠ

 

Bc. Diana Pavlátová Vychovatelka ŠD
Bc. Karla Suková Vychovatelka ŠD

 

Správní zaměstnancí školy

 

Alena Lachmanová Ekonomka, hospodářka, sekretářka
Miroslav Siruček Školník
Miloš Mareš Školník
Šárka Hollerová Domovnice – uklízečka MŠ
Zdeňka Fojtíková Uklízečka ZŠ
Jana Kačenková Uklízečka ZŠ
Olga Riedlová Uklízečka ZŠ
Jana Marešová Vedoucí školní jídelny
Jana Polanská Kuchařka
Jana Smoleňáková Kuchařka
Václava Utišilová Kuchařka
Mgr. Ladislav Kovář Administrátor webových  stránek

pozn. zaměstnanci školy mají email ve tvaru [prijmeni]@zspovrly.cz, bez háčků a čárek