Termíny přijímacího řízení ke studiu na středních školách

MMŠT zveřejnilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky a školních přijímacích zkoušek, které proběhnou následovně:

Jednotná přijímací zkouška

řádný termín

– pro čtyřleté studijní obory (maturitní) – 8. června 2020
– pro víceletá gymnázia – 9. června 2020

náhradní termín

– společný pro čtyřleté obory i obory víceletých gymnázií – 23. června 2020

Čtěte více

Nejsme lhostejní

Již při přípravě Vánočního jarmarku „Děti dětem“ jsme se s dětmi ze školní družiny a s žáky osmé třídy domluvili, že výtěžek věnujeme na pomoc dítěti, které bojuje s vážnou nemocí. Nikdo ani na chvilku nezaváhal a s hrdostí, sounáležitostí a s uvědoměním si, že nebýt lhostejný by mělo být součástí každého z nás, se pustili do práce. Děti vyráběly různé vánoční dekorace a dobroty. Velkou měrou nám pomohli také rodiče, prarodiče a další rodinní příslušníci. Tímto bych všem zúčastněným chtěla ještě jednou moc poděkovat. V plánu jsme měli uspořádat také Velikonoční jarmark a oba výtěžky spojit dohromady. To se nám však vzhledem k současným okolnostem, které zasáhly celý svět, bohužel nepodařilo. Nicméně alespoň Vánoční jarmark proběhl a 17. 4. 2020 jsme vybranou částku 2 000 Kč poslali na transparentní účet Oliverka (1117771700/5500). Oliver trpí spinální svalovou atrofií typu I. Léčba této nemoci je nesmírně finančně náročná a časově omezená. Rádi bychom tímto Olímu a jeho celé rodině popřáli hodně sil a dobrých duší, které svým i třeba jen drobným podílem mohou pomoci k úspěšné léčbě. Příběh Oliverka si můžete přečíst a sdílet přes jeho fb stránku „Oliverkovy cesty s SMA“. Děkuji všem, kteří nejsou lhostejní.

Oznámení o přijetí žáků do 1. třídy na školní rok 2020/2021

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla o přijetí žáků do 1. třídy na školní rok 2020/2021.

Bližší informace zde.

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021

Vycházející žáci 9. ročníku (resp. zájemci o studium na víceletém gymnáziu z 5. ročníku) a jejich zákonní zástupci naleznou v následujících odkazem stručný přehled změn v přijímacím řízení, které v souvislosti s řešením mimořádné situace přinesl zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (ze dne 27. března 2020, č. 135/2020 Sb.).

Informace – přehled nejdůležitějších bodů a změn
přehledné schéma termínů (závislých na znovuotevření škol)

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Na základě opatření ministra MŠMT se bude konat zápis

  • bez osobní přítomnosti dětí ve škole
  • podáním žádosti o přijetí k povinné školní docházce k 16. 4. 2020

Žádost je možné podat následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (82mmgps)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  • běžným e-mailem bez el. podpisu – je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce podepsat ve škole
  • osobním podáním

Na základě Vaší žádosti bude dítěti přiděleno registrační číslo.

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých

  • u vchodu do základní školy
  • ve školní vitríně v obci
  • na webových stránkách školy

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 20. 4. 2020.
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít jednu první třídu tj. max. 30 žáků. Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2019. Přednostně budou přijímáni žáci, kteří mají místo trvalého pobytu v obci Povrly. Další informace v sekci „pro rodiče“.