Informace k provozu školy do konce roku 2020

Na základě usnesení vlády č. 1335 MŠMT stanovilo 21. a 22. prosinec jako volné dny. Žáci nejsou přítomni ve škole. V tyto dny není distanční vzdělávání, neposkytuje se školní stravování, ani není v provozu školní družina. Případné další změny organizace najdete na našich webových stránkách. Plné znění informace z MŠMT zde.

Informace k ošetřovnému v návaznosti na provoz škol

V oblasti školství dochází k postupnému uvolňování protiepidemických opatření. To má pochopitelně dopad i na postupné ukončování potřeby péče o děti, které doposud zůstávaly doma pod dohledem rodičů s nárokem na ošetřovné. Rodiče a jiné pečující osoby komunikují se školami a připravují se na návrat dětí k prezenční výuce. Připomínáme, co návrat k prezenční výuce znamená v okamžiku, kdy bylo na dítě pobíráno ošetřovné z důvodu uzavření školy či její části.

Celý dokument zde.

Oddělení komunikace ČSSZ

Informace k prezenční výuce od 30. listopadu

V pondělí 30. listopadu opět začíná prezenční výuka pro celý první stupeň a devátou třídu.

Od 30. 11. také začíná do školy chodit 7. třída, 6. a 8. třída mají nadále distanční výuku. Další týden (od 7. 12.) si formu výuky obrátí. 6. a 8. třída bude mít prezenční výuku a 7. třída bude mít výuku distanční.

Bližší informace vám poskytnou třídní učitelé v pátek.

Informace ke školní jídelně – výdej obědů

Od pondělí 23. 11. 2020 mají všichni strávníci ŠJ možnost i při distanční výuce odebrat oběd. Výdej obědů bude probíhat pouze do jídlonosičů od 14.00-14.30 v jídelně školy.

K odběru obědů je nutné se přihlásit nejpozději ve čtvrtek 19. 11. do 14.00 na email sjzspovrly@volny.cz
(uveďte vždy příjmení žáka, třídu a od kdy).

Do školy vstupujte pouze s rouškou, dodržujte rozestupy a nezdržujte se ve škole.

Informace pro žáky a rodiče

Na základě usnesení vlády ČR je od 14. října do 1. listopadu škola uzavřena pro I. i II. stupeň.
Distanční výuka bude probíhat od 14. října do 23. října. Informaci poskytnou třídní učitelé přes školu on-line.
Výdej obědů je od 14. října do 1. listopadu zrušen a obědy jsou automaticky odhlášeny.

Informace k ošetřovnému jsou na stránkách MPSV – https://www.mpsv.cz/osetrovne

Pracovní listy nebo úkoly je možné si vyzvednout denně do 12hod v hale školy.

Výsledky voleb do školské rady pro období 2020 – 2023 za zákonné zástupce

Ředitelka školy vyhlásila na dny 10. a 11. září volby do školské rady pro nové volební období 2020 až 2023. Volby se konaly v budově školy. Z celkového počtu 188 žáků se voleb zúčastnilo 131 zákonných zástupců. Volební účast byla 69,68%. Počty hlasů pro jednotlivé kandidáty jsou následující: Pavel Čejka – 51 hlasů, Petr Beran – 30 hlasů a Ilona Rajtorová – 50 hlasů. Zvoleným kandidátem za zákonné zástupce se stal Pavel Čejka.