Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 – Mimořádné opatření MZ ČR

Účast na jednotné či školní přijímací zkoušce pro žáka 5. a 9. ročníku je podmíněna dokladem o negativním výsledku testování, provedeného v posledních 7 dnech před termínem konání zkoušky. Termíny testování na naší škole jsou :

I. termín : 30. duben 2021 – 8:30
II. termín : 7. květen 2021 – 8:30

Žádost o testování zašle zákonný zástupce předem na email zspovrly@volny.cz.
Zájemci se shromáždí v daném termínu před hlavním vchodem školy.

Informace o provozu školy od 12. dubna 2021

Rozpis rotační výuky pro I. stupeň

– prezenční výuka od 12. 4. (do školy chodí): 1. třída, 2. B, 5. A

– distanční výuka od 12. 4. (výuka on-line): 2. A, 3. třída, 4. třída a 5. B

V dalším týdnu (tedy od 19. 4.) se výuka obrací.

Školní družina bude v provozu.

– ranní družina od 6,30, žáci vstupují hlavním vchodem, který se uzavírá v 7,15

– odpolední družina funguje v běžném režimu

Školní jídelna

– žáci na prezenční výuce jsou na obědy přihlášeni automaticky

– žáci na distanční výuce mohou odebírat obědy, ale zákonný zástupce je musí přihlásit na sjzspovrly@volny.cz

Testování

Před prezenční výukou bude probíhat testování v pondělí a ve čtvrtek (nebo první den docházky do školy) v kmenových třídách. U docházky do ranní ŠD se žák otestuje po příchodu do školy.

Odkaz na instruktážní video k samoodběru.

Více informací vám zašlou třídní učitelé, prosíme, abyste sledovali stránky školy, případně odkaz: https://testovani.edu.cz/

 

Informace pro vycházející žáky 9. ročníku (resp. 5. ročníku), připravující se na jednotnou příjímací či školní přijímací zkoušku

Na základě rozhodnutí MŠMT se posunují termíny konání jednotných přijímacích zkoušekPro zájemce o studium na  čtyřletých oborech se budou konat 3. a 4. května a na víceletých gymnáziích 5. a 6. května (původní termíny 12 .a 13. duben, resp. 14. a 15. duben).

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky – zde

Informace k provozu školy od 1. března 2021

1. až 9. třída distanční výuka. Bližší informace vám zejména pro 1. a 2. třídy sdělí třídní učitelé.

Provoz školní jídelny nepřerušen. Výdej obědů u okénka vzadu u jídelny od 11.30 do 12.30. Obědy pro 1. a 2. třídu jsou automaticky odhlášeny. Pokud budete chtít pro své dítě oběd, je nutné objednat odběr obědů na sjzspovrly@volny.cz.

Podmínky pro čerpání krizového ošetřovného od 1. března 2021 – zde