Ceny služeb

Školní stravování

Cena oběda v naší školní jídelně je stanovena podle věkových skupin takto:

 • MŠ – strávníci 3 – 6 let stravné 30 Kč (přesnídávka, oběd, svačina)
 • MŠ – strávníci 7 – 10 let stravné 33 Kč (přesnídávka, oběd, svačina)
 • ZŠ – strávníci 7 – 10 let stravné 30 Kč (oběd)
 • ZŠ – strávníci 11 – 14 let stravné 32 Kč (oběd)
 • ZŠ – strávníci 15 a více let stravné 35 Kč (oběd)

Kategorie dětí a žáků jsou rozděleny dle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Mateřská škola

 • Celodenní pobyt 300 Kč/měsíc.
 • Děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ 200 Kč/měsíc.
 • Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců 0 Kč

Školní družina

Žáci, kteří jsou zapsáni do školní družiny, platí měsíčně za vzdělávání a školské služby 100 Kč/měsíc.

Zájmové kroužky

Příspěvek na provoz zájmových kroužků organizovaných školou činí 200 Kč na dítě za jedno pololetí školního roku (bez ohledu na to, zda dítě bude navštěvovat jeden či více kroužků).

Nájemné a pronájem

 • pronájem tělocvičny: 200 Kč/hod.
 • pronájem bazénu: 200 Kč/hod.
 • pronájem jídelny a kuchyně na jednorázové akce: 2500 Kč
 • pronájem jídelny: 100 Kč/hod.
 • pronájem místností pro turisty: 70 Kč/osobu/den
 • pronájem cvičné kuchyňky: 100 Kč/den
Nájemní smlouvy se zájemci uzavírá ředitelka školy Mgr. Věra Slezáčková.

Poskytování informací

Kopírování na kopírovacích strojích:

 • 2,00 Kč (A4 jednostranné)
 • 4,00 Kč (A4 oboustranné)
 • 4,00 Kč (A3 jednostranné)
 • 8,00 Kč (A3 oboustranné)

Tisk:

 • 3,00 Kč (A4 černobílé)
 • 10,00 Kč (A4 barevné)

Kopírování na kompaktní disky : 50,00 Kč (CD)
Telekomunikační poplatky: dle platných tarifů
Poštovné a jiné poplatky: dle platných tarifů
Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy: bezplatné

Učebnice a pracovní sešity

 • Ztráta učebnice, pracovního sešitu apod. dle aktuálního ceníku. Nadměrné poškození učebnice (nelze ji použít v dalším školním roce) při vrácení na konci školního roku první uživatel 100% z aktuální ceny, druhý uživatel 50% z aktuální ceny, další uživatel 20% z aktuální ceny.
 • Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy.
 • Za správnost výběru Kč dle sazebníku odpovídá zástupce ředitelky školy.
 • Zástupce ředitelky školy je povinen žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů.
 • Úhrada nákladů je příjmem školy.